ÚVODNÍ STRÁNKA » PRO RODIČE » SPŠ » Zápis ze schůze 7.2.2017

Zápis ze schůze SRP 1.ZŠ v Českém Brodě ze dne 7. 2. 2017

 

 

Účast: 9 třídních delegátek

3 omluvenky (jednomyslně odhlasováno, jako odsouhlasení programu)

ředitel školy

 

 

  1. Schůze byla zahájena v 18h předsedající schůze, předsedkyní spolku pí Fischerovou: seznámení s programem.
  2. Paní Čejková – seznámení se stavem financí – současný zůstatek (průběžně aktualizován na stránkách školy) na účtu spolku: 115198,- Kč + 5481,-Kč v hotovosti. Na příspěvcích od rodičů žáků bylo vybráno 129 000,-Kč.
  3. Spolek rodičů a přátel školy věnoval škole sponzorský dar ve výši 13732,-Kč na pořízení pianina pro budovu Chanos jako náhradu za nefunkční nástroj. Dále bylo čerpáno 12821,-Kč na zřízení a vybavení čtenářského koutku v budově Chanos.
  4. Hlasováním byl odsouhlasen návrh nezvyšovat pro příští rok členský příspěvek, který i pro školní rok 2017/2018 zůstává ve výši 300,-Kč.
  5. Odsouhlasen příspěvek ve výši 700,-Kč pro pí. uč. Potměšilovou na úhradu dopravy vybavení pro čtenářský koutek.
  6. Některé třídy (zejména první) stále neurčily své delegáty, přicházejí tak o možnost zasahovat do rozhodování o rozdělování příspěvků.
  7. Diskuse s ředitelem školy (nové budovy, jídelna, navýšení ceny plavání z důvodu objednání autobusů s pásy z Kouřimi, nutné zlepšení prezentace výsledků práce SRP, možnosti přispívání ze strany SRP pro 2.stupeň a jiné)
  8. Příští schůze SRP se bude konat 6. 6. 2017 v 18 hodin. Program bude zástupcům tříd zaslán předem.

Zapsala: J. Crosnier Leconte

AKTUALITY

Losování o přijetí - přestup do 6. ročníku

27. 5. 2022

přestup

20. 5. 2022

Sportovní kurz 8. ročníků - Kácov

17. 5. 2022

Exkurze třídy 8.C do Národního technického muzea

5. 5. 2022

Výsledky losování volných míst pro prvňáčky 29. 4. 2022

29. 4. 2022

Přijímání nových žáků

24. 3. 2022

Inzerát - administrativa

18. 3. 2022

Zápis do prvních ročníků 2022

1. 3. 2022

Ošetřovné - OČR

20. 1. 2022

Lyžařský kurz 2022

17. 1. 2022

archív

Školní rok 2020/2021

IMG_20201009_135431.jpg