Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації періоду з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року – ZŠ Český Brod Žitomířská 885, okres Kolín 4. липень 9:00 – 12:00 годин.

Cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území České republiky v souladu s § 33 odst. 1 Čl. a) Zákona o pobytu cizinců na území České republiky ("uprchlíků") s místem pobytu v uzavřené zóně. Termín zápisu těchto cizinců - uprchlíků je od 1. června 2022 do 15. července 2022 -

Termín na ZŠ Český Brod Žitomířská 885, okres Kolín je 4. července 2022 9:00 - 12:00.

KRITÉRIA pro přijetí:

  1. Děti s místem pobytu ve spádové oblasti školy: Český Brod, Liblice,  Štolmíř, Český Brod Zahrady
  2. Ostatní děti do naplnění kapacity školy

Předpokládaný počet přijatých žáků je z důvodu naplnění kapacity školy 0.

O každé žádosti je veden spis pod evidenčním číslem. Účastník řízení má právo nahlížet do spisu. S tím je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu či jeho části.

Zákonný zástupce dítěte cizince by měl žádat o přijetí přednostně ve spádové škole podle místa pobytu v ČR. Cizinci jsou povinni hlásit své místo pobytu a změny v něm Ministerstvu vnitra, které je uvede do databáze registru obyvatel. Tento údaj je rozhodný pro určení spádovosti školy. Spádová škola je školským zákonem určena, aby zajišťovala vzdělávání dětí s místem pobytu (evidovaným v souladu s příslušnými právními předpisy) v jejím školském obvodu.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.