Naše škola se zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. Na základě schválení projektové žádosti budeme čerpat finance, které budou investovány do podpory žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem.
Bližší informace o námi zpracovaném projektu lze získat na vyžádání u vedení školy. Vytvořené vzdělávací materiály jsou sdíleny mezi pedagogickými pracovníky školy a jsou přístupné veřejnosti k nahlédnutí v ředitelně základní školy.

informační cedule

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.