Dáváme se dohromady

Začátek nového školního roku přinesl (nejen) žákům 5. B množství změn. Nejzásadnější z nich je, že ještě loni náleželi tito žáci do dvou paralelních tříd, a druhou velikou změnou je, že se přestěhovali na hlavní budovu naší základní školy. Sloučením dvou tříd se počet žáků dostal na číslo 29, což jistě není zcela ideální, leč v dané situaci je to nevyhnutelný stav.

Aby se žákům společně žilo, učilo a spolupracovalo co nejlépe, je potřeba zařazovat do výuky co nejčastěji takové aktivity, které povzbudí budování kvalitních vztahů v kolektivu. Ty umožní žákům navzájem poznávat a oceňovat své kladné stránky, uvědomovat si a tolerovat odlišnosti a zároveň jim nabídnou možnost využít celý jejich potenciál bezezbytku. Tyto aktivity poukazují na výhody spolupráce a na nutnost kvalitní komunikace a diskuse ve skupině. Žáci se tak učí hrou a zároveň si vytvářejí vlastní obraz o sobě i ostatních, každý žák je vlastním strůjcem svého statusu ve skupině spolužáků a přirozeným způsobem se utváří také třídní hierarchie.

Ať už se jedná o společné kreativní dílny v hodinách výtvarné výchovy, teambuildingové aktivity během třídnických hodin nebo skupinové soutěže v tělocviku, vždy je společným jmenovatelem těchto činností duch sounáležitosti, pocit soudržnosti a společného úsilí směřovaného jedním směrem. Že si u toho většina zúčastněných užije i spoustu legrace, je zřejmé z fotografií.

Mgr. Iva Čapounová - třídní učitelka

AKTUALITY

Losování o přijetí - přestup do 6. ročníku

27. 5. 2022

přestup

20. 5. 2022

Sportovní kurz 8. ročníků - Kácov

17. 5. 2022

Exkurze třídy 8.C do Národního technického muzea

5. 5. 2022

Výsledky losování volných míst pro prvňáčky 29. 4. 2022

29. 4. 2022

Přijímání nových žáků

24. 3. 2022

Inzerát - administrativa

18. 3. 2022

Zápis do prvních ročníků 2022

1. 3. 2022

Ošetřovné - OČR

20. 1. 2022

Lyžařský kurz 2022

17. 1. 2022

archív

Školní rok 2020/2021

20210319_075139.jpg