Dáváme se dohromady

Začátek nového školního roku přinesl (nejen) žákům 5. B množství změn. Nejzásadnější z nich je, že ještě loni náleželi tito žáci do dvou paralelních tříd, a druhou velikou změnou je, že se přestěhovali na hlavní budovu naší základní školy. Sloučením dvou tříd se počet žáků dostal na číslo 29, což jistě není zcela ideální, leč v dané situaci je to nevyhnutelný stav.

Aby se žákům společně žilo, učilo a spolupracovalo co nejlépe, je potřeba zařazovat do výuky co nejčastěji takové aktivity, které povzbudí budování kvalitních vztahů v kolektivu. Ty umožní žákům navzájem poznávat a oceňovat své kladné stránky, uvědomovat si a tolerovat odlišnosti a zároveň jim nabídnou možnost využít celý jejich potenciál bezezbytku. Tyto aktivity poukazují na výhody spolupráce a na nutnost kvalitní komunikace a diskuse ve skupině. Žáci se tak učí hrou a zároveň si vytvářejí vlastní obraz o sobě i ostatních, každý žák je vlastním strůjcem svého statusu ve skupině spolužáků a přirozeným způsobem se utváří také třídní hierarchie.

Ať už se jedná o společné kreativní dílny v hodinách výtvarné výchovy, teambuildingové aktivity během třídnických hodin nebo skupinové soutěže v tělocviku, vždy je společným jmenovatelem těchto činností duch sounáležitosti, pocit soudržnosti a společného úsilí směřovaného jedním směrem. Že si u toho většina zúčastněných užije i spoustu legrace, je zřejmé z fotografií.

Mgr. Iva Čapounová - třídní učitelka

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.