V rámci výuky anglického jazyka k nám v lednu do školy zavítala mezinárodní divadelní a vzdělávací společnost „The Bear Educational Theatre“, která se specializuje na výuku angličtiny formou interaktivních představení. Jejich hlavním cílem je přinést dětem pozitivní zkušenost s cizím jazykem. Děti představení rozuměly (bylo kombinováno s češtinou), užily si ho a zároveň si ověřily, co již znají. První hry nazvané „Jackie and the Horrible Family“ se zúčastnilo 182 dětí prvního stupně, tedy všechny děti za třetích, čtvrtých a pátých tříd. Představení pro děti druhého stupně s názvem „Love in the Jeans Department“, které již bylo převážně celé v angličtině, vidělo 118 žáků ze šestých až devátých tříd. V následných hodinách anglického jazyka si žáci v pracovních listech znovu připomněli a procvičili slovní zásobu či texty písniček a zaříkávadel z obou představení. 

Vyučující anglického jazyka

  

fotky

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.