V pátek 29.dubna jsme si užili super den v Čarodějnické škole. Ráno jsme se všichni sešli ve třídě 1.B, kde jsme si připomněli něco málo o tradici pálení čarodějnic v Čechách, naučili jsme se různá zaříkávadla a společně jsme si zazpívali za doprovodu kláves a kytary známou písničku Saxana a písničku z Princezny ze mlejna  A teď babo raď. Pak si děti vylosovaly papírky a rozdělily se do osmi skupin podle barev a proměnily se na celé dopoledne čarodějovými učnii. Každá skupina postupně prošla 4 stanoviště - matika apatika (učni měli za úkol pomocí sčítání a odčítání rozluštit ukryté jméno čarodějnice), lexikonování( předčítání z knížky Malá čarodějnice, kdy učni na závěr vyplnili tajemný kvíz), čárocvik (učni tančili čarodějnické tance a soutěžili v létání na koštěti) a čmárání čárání (na památku si učni vyrobili ze staré vařečky loutku čarodějnice). Na závěr vyučování jsme se všichni sešli před školou, čarovali jsme, sypali čarodějné koření a vyrobili jsme si bublající kouzelný lektvar.

Dětem se den líbil a užily si ho stejně jako paní učitelky.


Děti a paní učitelky z 1.A, 1.B, 1.C a 2.B

FOTKY

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.