Už je to pár let, co nás napadlo založit takovou „chodbovou“ knihovnu pro žáky. Z několika  finančních příspěvků Spolku rodičů a přátel ZŠ Žitomířská jsme do ní zakoupili knihy pro žáky. Volíme vždy tituly aktuální, pro děti zajímavé. Dnes má naše knihovna již přes 200 titulů. Většina žáků si pravidelným pořádáním čtenářských dílen čtení celkem oblíbila. Knihovna je dětem přístupná kdykoli, knihy si mohou půjčit buď přímo do vyučovacích hodin, nebo si je mohou odnést domů, aby mohly ve čtení pokračovat. Někteří žáci dokáží nově zakoupené knihy přečíst velmi rychle a žadoní o další.

Zde je několik názorů našich žáků:

„Nápad naší školní knihovny na chodbě se mi líbí. Je skvěle zařízená a je modrá. Když si zapomenu doma knihu na čtenářskou dílnu, mohu si ji půjčit právě tam. Můžu si ji odnést i domů.”

„Naše chodbová knihovna je za mě užitečná, protože někteří rodiče nemají peníze na nákup knih a žáci si je tak můžou půjčit tady. Myslím, že je z čeho vybírat, protože paní učitelky kupují nové knížky a knihovna se rozšiřuje.”

„Ve škole máme knihovnu na chodbě, kde si můžeme půjčovat knihy, pokud je zapomeneme nebo pokud se nám nějaká líbí a chceme si ji přečíst. Paní učitelky dokupují nové knihy, často i na naše doporučení. Knihy si můžeme půjčit i domů. Jsme rádi, že máme tuto možnost.”

A protože se česká knihovna velmi osvědčila, napadlo nás založit i anglickou knihovnu, kde by si žáci mohli půjčovat knihy v originále, a tím si zdokonalovat své znalosti angličtiny. Díky příspěvku SRP ZŠ Žitomířská 10 000,- Kč jsme mohli nakoupit první knihy do nově vzniklé anglické chodbové knihovny.

Chtěli bychom velice poděkovat SRP ZŠ Žitomířská za podporu těchto projektů celkovou částkou 40 000,- Kč a přáli bychom si, aby tato podpora pokračovala i v dalších letech, abychom mohli  obě knihovny  průběžně doplňovat dalšími tituly, které budou pro žáky atraktivní.

Pavla Urbanová a Hana Čejková

knihovna1.jpg

knihovna2.jpg

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.