ÚVODNÍ STRÁNKA » AKTUALITY » Archív » DEN OTEŘENÝCH DVĚŘÍ

DEN OTEŘENÝCH DVĚŘÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE

ELEKTROTECHNIKY, MULTIMÉDIÍ A INFORMATIKY

V rámci výběru dalšího vzdělávání a volby povolání jsme s našimi osmáky začátkem

února navštívili Střední školu elektrotechniky, multimédií a informatiky v Praze, která

pro nás uspořádala den otevřených dveří. Během dopoledne nám vyučující

představili jednotlivé obory čtyřletého a tříletého studia a povyprávěli o uplatnění

svých absolventů na trhu práce. Navštívili jsme učebny a dílny vybavené moderní

technikou, seznámili se se školními pracemi studentů a prohlédli si prostory školy.

Velmi zajímavá byla projekce absolventských prací studentů oboru multimediální

tvorba. Jednalo se o krátké filmy třeba ve formátu 3D, reklamní spoty nebo videa a

fotografie.

Návštěvy středních škol jako tato jsou oblíbenou a přínosnou aktivitou, která pomáhá

našim žákům zorientovat se v nabídce oborů, vidět běžný školní den na „střední“ a

zjistit spoustu dalších užitečných informací.

A jak to vidí sami naši žáci?

„Bylo to celkem fajn…. A dalo mi to, že teď vím, jak to chodí na středních školách. A

že vím, jaké budou přibližně přijímačky. A bylo dobré, že jsme viděli, co tam dělají,

vytvářejí atd.“

„Mně se líbí, jak je škola vybavená nejnovější technologií a je ve třídách málo žáků. A

díky tomu mají a klid a volnost a učitel se jim může více věnovat.“

„Líbila se mi 3D prezentace, především film o Starém Městě Pražském. Byli tam moc

sympatičtí učitelé a zajímavé byly i dílny a výjezdy do zahraničí.“

„Na té škole mě zaujaly učebny, které byly zajímavě vybavené. Líbila se mi ta 3D

prezentace. Trochu mě odradilo, že je tam potřeba matematika a fyzika. Líbila se mi

zařízená vstupní hala.“

Za ZŠ Žitomířská Mgr. Lenka Vraná, výchovná poradkyně

AKTUALITY

Losování o přijetí - přestup do 6. ročníku

27. 5. 2022

přestup

20. 5. 2022

Sportovní kurz 8. ročníků - Kácov

17. 5. 2022

Exkurze třídy 8.C do Národního technického muzea

5. 5. 2022

Výsledky losování volných míst pro prvňáčky 29. 4. 2022

29. 4. 2022

Přijímání nových žáků

24. 3. 2022

Inzerát - administrativa

18. 3. 2022

Zápis do prvních ročníků 2022

1. 3. 2022

Ošetřovné - OČR

20. 1. 2022

Lyžařský kurz 2022

17. 1. 2022

archív

Školní rok 2020/2021

20210623_083901.jpg