DEN OTEŘENÝCH DVĚŘÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE

ELEKTROTECHNIKY, MULTIMÉDIÍ A INFORMATIKY

V rámci výběru dalšího vzdělávání a volby povolání jsme s našimi osmáky začátkem

února navštívili Střední školu elektrotechniky, multimédií a informatiky v Praze, která

pro nás uspořádala den otevřených dveří. Během dopoledne nám vyučující

představili jednotlivé obory čtyřletého a tříletého studia a povyprávěli o uplatnění

svých absolventů na trhu práce. Navštívili jsme učebny a dílny vybavené moderní

technikou, seznámili se se školními pracemi studentů a prohlédli si prostory školy.

Velmi zajímavá byla projekce absolventských prací studentů oboru multimediální

tvorba. Jednalo se o krátké filmy třeba ve formátu 3D, reklamní spoty nebo videa a

fotografie.

Návštěvy středních škol jako tato jsou oblíbenou a přínosnou aktivitou, která pomáhá

našim žákům zorientovat se v nabídce oborů, vidět běžný školní den na „střední“ a

zjistit spoustu dalších užitečných informací.

A jak to vidí sami naši žáci?

„Bylo to celkem fajn…. A dalo mi to, že teď vím, jak to chodí na středních školách. A

že vím, jaké budou přibližně přijímačky. A bylo dobré, že jsme viděli, co tam dělají,

vytvářejí atd.“

„Mně se líbí, jak je škola vybavená nejnovější technologií a je ve třídách málo žáků. A

díky tomu mají a klid a volnost a učitel se jim může více věnovat.“

„Líbila se mi 3D prezentace, především film o Starém Městě Pražském. Byli tam moc

sympatičtí učitelé a zajímavé byly i dílny a výjezdy do zahraničí.“

„Na té škole mě zaujaly učebny, které byly zajímavě vybavené. Líbila se mi ta 3D

prezentace. Trochu mě odradilo, že je tam potřeba matematika a fyzika. Líbila se mi

zařízená vstupní hala.“

Za ZŠ Žitomířská Mgr. Lenka Vraná, výchovná poradkyně

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.