Den plný zábavy a her pro nejmenší žáky

V úterý 28.května se na naší škole uskutečnil Dětský den, který si pro žáky 1., 2. a 3.ročníků připravili jejich starší spolužáci z druhého stupně. Přestože nám počasí nepřálo, celá akce byla plná smíchu, radosti a nezapomenutelných zážitků.

Organizaci celé události měli na starosti žáci druhého stupně, kteří se do příprav pustili s velkým nadšením a pečlivostí. Vytvořili pestrý program plný různých her, soutěží a zábavných aktivit. Každé stanoviště nabízelo jinou aktivitu – od skákání v pytlích, přes malování, až po sportovní soutěže. Velký úspěch mělo stanoviště s překážkovou dráhou, kde si děti mohly vyzkoušet svou obratnost a rychlost. V závěru akce děti dostaly malé odměny za účast.

Dětský den se vydařil nad očekávání a bylo vidět, že si ho užili jak mladší děti, tak starší žáci, kteří měli možnost ukázat svou zodpovědnost i kreativitu. Velké poděkování patří organizátorům a všem, kteří akci podpořili a pomohli s její realizací.

Těšíme se na další společné akce a přejeme všem našim žákům úspěšný konec školního roku!

FOTOGALERIE

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.