Vážení rodiče a zákonní zástupci,

chtěl bych vám všem poděkovat za podporu, kterou dáváte svým dětem během distanční výuky. Doba není jednoduchá a návrat žáků do škol je zatím v nedohlednu. Největší podporu od vás potřebují žáci 1. a 2. ročníků, pro které je distanční výuka opravdu náročná a bez vaší podpory ji děti určitě nezvládnou. V minulém týdnu došlo k navýšení počtu hodin online výuky. V průběhu týdne jsem během hospitací navštívil většinu tříd 1. stupně. Počet zapojených žáků ve výuce je kolem 90%, což je skvělé číslo. Výuka je velice pestrá a střídá se velké množství aktivit. Nicméně distanční výuka nikdy nenahradí tu prezenční. Největší problém jsem viděl v soustředění dětí na práci u počítače při online výuce. Proto již navyšovat hodiny online výuky nebudeme. Chtěl bych vás rodiče a zákonné zástupce požádat o pár věcí:

  • během online výuky nechte pracovat děti samotné
  • neraďte jim a nenašeptávejte správná řešení
  • buďte k dispozici jako technická pomoc ve chvíli, když něco nefunguje
  • pomozte dětem s dodržováním těchto jednoduchých pravidel
  • veďte děti k samostatnosti

Na druhém stupni je potřeba stále kontrolovat, zda si žáci plní své povinnosti. Ptejte se jich každý den, co všechno dělali během distanční výuky. Podívejte se na Classroom třídy a předmětů, které vaše děti mají. Můžete každého učitele požádat o rodičovský přístup do učeben. Stále platí nařízení ředitele školy, které upravuje klasifikační řád během distanční výuky. Určitě nechceme vyhrožovat neklasifikací, ale distanční výuka je povinná a po žácích chceme, aby si uvědomili, že jde o jejich osobní odpovědnost.

Většinu žáků 9. ročníků čekají v nejbližší době přijímací zkoušky na střední školy. Naši učitelé nabízejí žákům doučování během týdne z matematiky a českého jazyka, účast žáků na těchto hodinách poslední dobou klesá. Máte o tom jako rodiče přehled? 

Pokud máte dotazy, můžete nás kontaktovat a napsat zprávu přes Komens v systému Bakaláři.

Pojďme všichni dodržovat nařízení vlády a návrat dětí do škol bude rychlejší. 

Mgr. Jiří Slavík

ředitel školy

pravidla_online_výuky

 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting