Vzor informace pro rodiče

 

Vážení rodiče,

 

v souvislosti s realizací projektu „Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod“ vás prosíme o vyplnění dotazníku, jímž se zjišťují Vaše názory na školu, kterou Vaše dítě navštěvuje. Zjištěné odpovědi budou důležitým podkladem pro návrhy opatření ke zlepšení situace ve školství v našem správním obvodu, které bude možné v budoucnu realizovat.

 

Dotazník spokojenosti se školou pro rodiče si můžete do 31.1.2017 vyplnit na stránkách: http://www.skoly-orp-cb.eu/.

 

V případě, že nemůžete vyplnit dotazník elektronicky, požádejte učitele svého dítěte o poskytnutí jeho tištěné verze.  

 

VŠECHNY ODPOVĚDI BUDOU ZPRACOVÁNY ANONYMNĚ A NEBUDOU SPOJOVÁNY S  OSOBOU VAŠEHO DÍTĚTE!

Děkujeme Vám za spolupráci.


za realizátora projektu Bc. Jakub Nekolný, starosta města Český Brod


Dotazník k vyplnění je ZDE.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.