Již druhým rokem bude na naší škole probíhat ověřování projektu Hodina pohybu navíc. 

Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín realizuje ve školním roce 2015/2016 pokusné ověřování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Ministerstvo) realizované Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) ve spolupráci se sportovními svazy.

Cílem pokusného ověřování (PO) je zjistit v praxi účinnost metodiky pohybu pro volný čas dětí a žáků vytvořené profesionálními trenéry a didaktiky tělesné výchovy, a zlepšit ji na základě praxe tak, aby mohla dobře sloužit zkvalitňování pohybových dovedností dětí a žáků ve školních družinách, klubech a dalších volnočasových zařízeních. Aktivity budou po celý školní rok probíhat pod vedením vyškolených trenérů nebo učitelů tělesné výchovy v dané škole.

Jedná se o zajímavou a velmi důležitou spolupráci v oblasti pohybového režimu a zdraví žáků v naší škole. Do pokusného ověřování budou zahrnuti žáci a žákyně 1. – 3. ročníku. Hodina pohybu navíc bude zaměřena na všeobecnou sportovní průpravu a je určena pro všechny, je zdarma (kapacita je ale omezena – 25 žáků z ročníku, bude záležet na pořadí přinesených přihlášek). Nejedná se o výběrovou hodinu nebo sportovní kroužek. Hodina bude zařazena v každém týdnu a v každém oddělení školní družiny (1. - 3. ročník) mezi 14. a 15. hodinou. HPN začíná od 1.10.2016.

Přesný rozvrh:

1. tř čtvrtek 14:15 - 15:00 Janů
2. tř středa 14:15 - 15:00 Janů
3. tř pondělí 14:15 - 15:00 Výborná

INFORMACE

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.