Vážení rodiče a zákonní zástupci,

v odkazu níže jsou popsána pravidla pro hodnocení žáků na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020. Prosím o jejich prostudování, abychom předešli nedorozumění. Do konce hodnocení zbývá prakticky jeden měsíc, kdy mohou učitlé získat podklady pro hodnocení žáků. Stále platí možnost konání opravných a komisionálních zkoušek a bude se týkat žáků, kteří pojali distanční výuku jako dlouhé prázdniny.

Mgr. Jiří Slavík

ředitel školy

hodnocení žáků

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.