prezentace LVVZ 2020

Vážení rodiče,

ředitelství školy organizuje pro žáky 7. ročníků týdenní lyžařský výcvikový kurz. Termíny kurzů: 5.1. - 11.1. a 22.1. - 29.1. 2020 rozdělení do kurzů proběhne podle počtu odevzdaných přihlášek. Předběžná cena cca 4000 Kč na účastníka. Podrobnější informace budou na třídních schůzkách. Kapacita chat je omezena, proto rozhodne včasné přihlášení a zaplacení zálohy na účet školy. Definitivní přihlášení žáka na kurz proběhne po zaplacení zálohy 3000 Kč na školní účet (9294100277/0100) do žákovské pokladny s variabilním symbolem jednotlivých žáků. (VS má každý žák zapsaný v žákovské knížce)

Podmínky pro vrácení platby:

  1. Peníze se vrací v případě onemocnění dítěte a toto onemocnění je potvrzeno lékařem. Tato možnost připadá na onemocnění v den odjezdu nebo den před odjezdem.
  2. V případě, že žák onemocní několik dní před odjezdem a je jasné, že se kurzu nezúčastní, je třeba to neprodleně oznámit ne ředitelství školy nebo vedoucímu kurzu. V tomto případě se bude škola snažit zajistit náhradu z žáků jiných tříd. Záloha se v tomto případě vrací.
  3. V případě neomluvené účasti se nepřítomný žák podílí na úhradě nákladů na dopravu, za pronájem chaty a na mzdě kuchařek. Nepodílí se na úhradě potravin. Tato částka bude vrácena po vyúčtování celého kurzu.

Záloha na lyžařský výcvik 3000 Kč do 31. 10. 2019 na účet školy (na školní účet (9294100277/0100) do žákovské pokladny s variabilním symbolem jednotlivých žáků. (VS má každý žák zapsaný v žákovské knížce).

Mgr. Jiří Slavík

ředitel školy

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.