ÚVODNÍ STRÁNKA » AKTUALITY » Archív » Lyžařské kurzy leden 2020

prezentace LVVZ 2020

Vážení rodiče,

ředitelství školy organizuje pro žáky 7. ročníků týdenní lyžařský výcvikový kurz. Termíny kurzů: 5.1. - 11.1. a 22.1. - 29.1. 2020 rozdělení do kurzů proběhne podle počtu odevzdaných přihlášek. Předběžná cena cca 4000 Kč na účastníka. Podrobnější informace budou na třídních schůzkách. Kapacita chat je omezena, proto rozhodne včasné přihlášení a zaplacení zálohy na účet školy. Definitivní přihlášení žáka na kurz proběhne po zaplacení zálohy 3000 Kč na školní účet (9294100277/0100) do žákovské pokladny s variabilním symbolem jednotlivých žáků. (VS má každý žák zapsaný v žákovské knížce)

Podmínky pro vrácení platby:

  1. Peníze se vrací v případě onemocnění dítěte a toto onemocnění je potvrzeno lékařem. Tato možnost připadá na onemocnění v den odjezdu nebo den před odjezdem.
  2. V případě, že žák onemocní několik dní před odjezdem a je jasné, že se kurzu nezúčastní, je třeba to neprodleně oznámit ne ředitelství školy nebo vedoucímu kurzu. V tomto případě se bude škola snažit zajistit náhradu z žáků jiných tříd. Záloha se v tomto případě vrací.
  3. V případě neomluvené účasti se nepřítomný žák podílí na úhradě nákladů na dopravu, za pronájem chaty a na mzdě kuchařek. Nepodílí se na úhradě potravin. Tato částka bude vrácena po vyúčtování celého kurzu.

Záloha na lyžařský výcvik 3000 Kč do 31. 10. 2019 na účet školy (na školní účet (9294100277/0100) do žákovské pokladny s variabilním symbolem jednotlivých žáků. (VS má každý žák zapsaný v žákovské knížce).

Mgr. Jiří Slavík

ředitel školy

 

AKTUALITY

Losování o přijetí - přestup do 6. ročníku

27. 5. 2022

přestup

20. 5. 2022

Sportovní kurz 8. ročníků - Kácov

17. 5. 2022

Exkurze třídy 8.C do Národního technického muzea

5. 5. 2022

Výsledky losování volných míst pro prvňáčky 29. 4. 2022

29. 4. 2022

Přijímání nových žáků

24. 3. 2022

Inzerát - administrativa

18. 3. 2022

Zápis do prvních ročníků 2022

1. 3. 2022

Ošetřovné - OČR

20. 1. 2022

Lyžařský kurz 2022

17. 1. 2022

archív

Školní rok 2020/2021

20210319_075139.jpg