Naši žáci mají nové učebny.

Díky dvěma projektům podaným do výzvy  MAS Region Pošembeří - IROP - Vzdělávání 02 se může naše škola chlubit novými učebnami. Zrekonstruovali jsme stávající učebnu informatiky, ze které vznikla multimediální jazyková laboratoř a rekonstrukcí prošly i žákovské dílny. Zde se budou moci žáci zdokonalovat v praktických činnostech, ale i v programování sestavených robotů. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na projektech podíleli:

firma Z+M Group - administrace projektů

město Český Brod - předfinancování projektů

Věřím, že učebny nám budou dlouho sloužit a žákům i učitelům se zde bude dobře učit.

Mgr. Jiří Slavík

ředitel školy

dílny

multimediální učebna

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.