Na základě vyhlášky MŠMT bude naše škola zajišťovat od pondělí 12. 4. 2021 péči o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému a vy\braných profesí.

Postup pro umístění dětí!!!

Provozní doba:

 • pracovní dny
 • 7:00 – 16:00 hod.
 • ranní příchod nejpozději v 8:00 hod.

Kdo může požadovat péči o dítě?

 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, bezpečnostních sborů, obecní policie, zaměstnanci v sociálních službách, sociální pracovníci, pedagogičtí pracovníci určené školy

Jak se přihlásit?

 • přihlášení do školy:
  • prostřednictvím e-mailu na adresu bakalari@zszitomirska.info
  • zasláním vyplněné přihlášky podepsané zaměstnavatelem

Jak se děti budou stravovat?

 • obědy budou zajištěny ve školních jídelnách, do kterých děti dochází během prezenční výuky
 • obědy je nutné na tyto dny přihlásit a zaplatit
 • svačiny a pití zajišťují rodiče

Kolik žáků bude ve skupině?

 • ve skupině bude  max. 30 žáků

Pro jakou věkovou skupinu budeme péči zajišťovat?

 • pro žáky 1. - 5. ročníku

Co bude programem dětské skupiny?

 • 7:00 – 8:00 hod. herní činnosti
 • 8:00 – 11:30 hod. se děti budou věnovat úkolům zadaným v distanční výuce, budou mít přístup k PC, pedagogický pracovník jim bude nápomocen
 • 11:30 – 12:30 hod. oběd
 • 12:30 – 16:00 hod. řízené aktivity, herní činnosti, pobyt venku

Kam přijít a kde předat dítě?

 • hlavní budova školy (Žitomířská 885), hlavní vchod do budovy školy, zvonek školní klub
 • dítě si přijde vyzvednout pedagog

Kde se doptat?

 • Mgr. Jiří Slavík  – 731 514 872

 

 Přihláška do dětské skupiny

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting