Přestup žáků do 6. ročníku naší školy:

Od pondělí 29. 5. do 2. 6. 2023 budeme přijímat žádosti o přestup do 6. ročníku. Žádosti, které jsme přijali před tímto datem, jsou registrovány a budou přidány ke všem žádostem. Kapacita volných míst je 10. Žádost lze podat elektronicky, datovou schránkou nebo osobně. Žádost musí obsahovat všechny náležitosti, nesmí chybět podpis zákonného zástupce. Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude spis veden. Výsledky budou zveřejňovány pod těmito registračními čísly. 

KRITÉRIA pro přijetí:

  1. Děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy: Český Brod, Liblice,  Štolmíř, Český Brod Zahrady (nutno doložit!!!)
  2. Děti, které mají na škole staršího sourozence
  3. Ostatní děti do naplnění kapacity školy

 

O každé žádosti je veden spis pod registračním číslem. Účastník řízení má právo nahlížet do spisu. S tím je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu či jeho části.

formulář žádosti

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting