ÚVODNÍ STRÁNKA » AKTUALITY » přestup

Přestup žáků 

KRITÉRIA pro přijetí:

  1. Děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy: Český Brod, Liblice,  Štolmíř, Český Brod Zahrady
  2. Děti, které mají na škole staršího sourozence
  3. Ostatní děti do naplnění kapacity školy

Naše škola přijala celkem 40 žádostí o přestup. Každý žádost je vedena pod číslem spisu, které bude zasláno zákonným zástupcům. 4 žádosti byly v průběhu května staženy z důvodu přijetí na jinou školu. Kapacita školy pro přijetí nových žáků je 21 míst.

Kritérium 1 splňuje 7 žáků - jsou přijati

Kritérium 2 splňuje 5 žáků - jsou přijati

Na kritérium 3 zbývá 24 žáků. Volných míst je 9. O přijetí bude rozhodovat veřejné losování, které proběhne v pátek 27. 5. 2022 ve 13:45 na hlavní budově školy. Vylosovány budou všechny žádosti v pořadí 1 - 24. Pokud se uvolní místo, bude nabídnuto dalším zájemcům ve vylosovaném pořadí.

Kapacita školy je v tuto chvíli naplněna a nelze vyhovět dalším žádostem o přijetí nebo přestup.

 

O každé žádosti je veden spis pod evidenčním číslem. Účastník řízení má právo nahlížet do spisu. S tím je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu či jeho části.

AKTUALITY

Vyhlášení volného dne ředitele školy

16. 6. 2022

Зарахування на 1 курс 2022/2023 - zápis do 1. ročníku

16. 6. 2022

Konec školního roku 2021/2022

16. 6. 2022

Volné pozice

10. 6. 2022

Rozpočet školy a střednědobý výhled

6. 6. 2022

Losování o přijetí - přestup do 6. ročníku

27. 5. 2022

přestup

20. 5. 2022

Sportovní kurz 8. ročníků - Kácov

17. 5. 2022

Exkurze třídy 8.C do Národního technického muzea

5. 5. 2022

Výsledky losování volných míst pro prvňáčky 29. 4. 2022

29. 4. 2022

archív

Školní rok 2020/2021

IMG_20210602_104751.jpg