ÚVODNÍ STRÁNKA » AKTUALITY » Archív » Přijímací řízení 2019/2020 na střední školy

Informace pro rodič vycházejících žáků!

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2019-2020

 

Přihlášky ke studiu na středních školách (včetně víceletých gymnázií) a odborných učilištích nutno podat do 1. 3. 2020. Pro více informací k podmínkám přijímacího řízení sledujte webové stránky jednotlivých škol, ministerstva školství, Národního ústavu pro vzdělávání, Cermatu atd.

Termíny přijímacích zkoušek (u maturitních oborů): 

První řádný termín – čtyřleté obory                           14. dubna 2020

První řádný termín – šestileté a osmileté obory          16. dubna 2020

Druhý řádný termín – čtyřleté obory                       15. dubna 2020

Druhý řádný termín – šestileté a osmileté obory         17. dubna 2020

U oborů bez maturitních zkoušek kritéria pro přijímání uchazečů stanoví a zveřejní ředitel/ka dané školy (sledujte webové stránky, popř. navštivte dny otevřených dveří).

V prvním kole přijímacího řízení si každý žák může podat 2 přihlášky. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení u přijatých uchazečů probíhá formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům. Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý/á uchazeč/ka svůj zájem nastoupit ke studiu odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.

Přihlášky ke studiu a zápisové lístky ve škole vydává a potvrzuje Mgr. Součková, zástupkyně pro 2. stupeň.

 

 Mgr. Lenka Vraná, výchovná poradkyně

 

V Českém Brodě 2. 12. 2019

AKTUALITY

Losování o přijetí - přestup do 6. ročníku

27. 5. 2022

přestup

20. 5. 2022

Sportovní kurz 8. ročníků - Kácov

17. 5. 2022

Exkurze třídy 8.C do Národního technického muzea

5. 5. 2022

Výsledky losování volných míst pro prvňáčky 29. 4. 2022

29. 4. 2022

Přijímání nových žáků

24. 3. 2022

Inzerát - administrativa

18. 3. 2022

Zápis do prvních ročníků 2022

1. 3. 2022

Ošetřovné - OČR

20. 1. 2022

Lyžařský kurz 2022

17. 1. 2022

archív

Školní rok 2020/2021

20210319_135216.jpg