Informace pro rodič vycházejících žáků!

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2019-2020

 

Přihlášky ke studiu na středních školách (včetně víceletých gymnázií) a odborných učilištích nutno podat do 1. 3. 2020. Pro více informací k podmínkám přijímacího řízení sledujte webové stránky jednotlivých škol, ministerstva školství, Národního ústavu pro vzdělávání, Cermatu atd.

Termíny přijímacích zkoušek (u maturitních oborů): 

První řádný termín – čtyřleté obory                           14. dubna 2020

První řádný termín – šestileté a osmileté obory          16. dubna 2020

Druhý řádný termín – čtyřleté obory                       15. dubna 2020

Druhý řádný termín – šestileté a osmileté obory         17. dubna 2020

U oborů bez maturitních zkoušek kritéria pro přijímání uchazečů stanoví a zveřejní ředitel/ka dané školy (sledujte webové stránky, popř. navštivte dny otevřených dveří).

V prvním kole přijímacího řízení si každý žák může podat 2 přihlášky. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení u přijatých uchazečů probíhá formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům. Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý/á uchazeč/ka svůj zájem nastoupit ke studiu odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.

Přihlášky ke studiu a zápisové lístky ve škole vydává a potvrzuje Mgr. Součková, zástupkyně pro 2. stupeň.

 

 Mgr. Lenka Vraná, výchovná poradkyně

 

V Českém Brodě 2. 12. 2019

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.