Naše škola je zapojena do projektu Sdílené radosti a strasti škol v ORP Český Brod. Díky tomuto projektu můžeme podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem formou individuálního doučování. Další podporou je školní psycholog, logoped a speciální pedagog. Díky financím z EU se nám podařilo rozšířit pomoc v druhém pololetí, přijmuli jsme další 2 asistentky a rozšířili počet hodin pro speciálního pedagoga. Věřím, že všechny tyto věci pomohou našim žákům lépe zvládat náročnou výuku.

                                                                  Mgr. Jiří Slavík

                                                                  ředitel školy

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.