Zaměstnanci školy – školní rok 2012/2013

 

Pedagogičtí :

 

Vedení školy

 

Ředitelka školy: Mgr.Drahomíra Čadská K – 2.stupeň Ch, Vt

Zástupce ředitele: Mgr.Renáta Burešová , koordinátor ŠVP K – 1.stupeň M. Inf

Vedoucí ŠD a ŠK : Helena Vedralová

 

Třídní učitelé:

 

I.A Mgr. Šárka Houšová K1. stupeň, kroužek

I.B Mgr. Marie Klusáčková, 1. stupeň, kroužek

I.C Mgr. Veronika Rajčincová -1. stupeň, kroužek, správce sborovny školička

 

II.A Blanka Potměšilová K-1. stupeň , předsedkyně met sdružení, kroužky

II.B Mgr. Iva Šimáňová K - 1. stupeň , kroužky

II.C Mgr. Květa Vostruhová K-1. stupeň , kroužky,

 

III.A Mgr. Alena Strnadová K1. stupeň, správce sborovny chanos, psycholog

III.B Mgr. Petra Cenigrová K-1. stupeň,

 

IV.A Mgr. Blanka Kocumová K-1. stupeň, inventář 1.stupeň

IV.B Mgr.Milada Mužíková K-1. stupeň, kroužek , žákovská knihovna 1.stupeň

 

V.A Mgr. Radek Holeček K-1. stupeň, kroužek, správce tělocvičny a počítačů na chanos

V.B Mgr.Jiří Chvojka K-1. stupeň, Tv, na 2. st. učitelská knihovna, tělocvična hlavní budova

 

V.C

………………………………………………………………………

VI.A Mgr. Oldřich Strnad, výchovný poradce K– 2.stupeň, inventář žákovské dílny, D, Rj, Pr. činnosti

VI.B Mgr. Pavla Urbanová K – 2.stupeň, Čj, Nj, předsedkyně předmětové komise PVP

 

VII.A Mgr.Kateřina Součková, koordinátor EVVO K– 2.stupeň, kroužek , inventář chemie, Ch, Př, Ch-B praktika

VII.B Mgr.Petra Kaiferová – 2.stupeň , předsedkyně před. komise M-F, kabinet inventář M,F,

M,F

 

VIII.A Mgr. Irena Fuchsová K – 2.stupeň, předsedkyně před komise Čj, inventář kabinetu ČJ, Čj, Aj, Výchova k občanství, dramatická výchova

VIII.B Mgr. Jiří Slavík , metodik a koordinátor informačních technologií K– 2.stupeň, správce

učebny informatiky, kroužky, M, Inf, Tv

 

IX.A Světlana Pojmanová, metodik primární prevence SPJ K– 2.stupeň, kabinet zeměpisu a

D, předseda předmětové komise Z,D, správce sborovny, KMD,

D, Z

IX.B Mgr. Ludmila Bílková K– 2.stupeň, žákovská knihovna, inventář, výchova

k občanství, KMD, Čj, Praktické činnosti,

Výchova k občanství

Učitelé:

 

Sylva Heinzová Ne– 2.stupeň – důchodkyně, Inventář Př, předsedkyně předmětové komise Př, Ch, inventář ŽK a kuchyňka, správce pozemku a inventář, kroužek, PVP domácnost, Př

Mgr.Martina Benáková K -1. stupeň , předsedkyně předmětové komise cizích jazyků, správce učebny jazyků chanos a malá sborovnička chanos, Aj

Mgr. Hana Teršlová K -1. stupeň, učebna jazyků na hlavní budově, Aj

Mgr. Jitka Lukášková K– 2.stupeň, inventář cizích jazyků, AJ

Mgr.Michal Švandrlík K– 2.stupeň, kabinet M společně s Kaiferovou, M, F, Tv

Hana Bilíková Ne– 2.stupeň - studující Výt. obor na Ped fakultě - 13 hodin, předsedkyně

předmětové komise výchov, inventář Vv, Vv

Lenka Vraná Ne – 2.stupeň, kroužek, Aj

Mgr. Jitka Výborná K– 2.stupeň,

Mgr. Magda Matulíková – 1.stupeň , Aj (2. třídy)

Mgr. Trojanová – 2.stupeň, inventář Hv, Hv

Školní psycholog: Mgr. Alena Strnadová - K

Asistentky pedagoga: Renáta Šaldová – má osvědčení

Mgr. Jitka Výborná

Učitelé (počet 31 ) + školní psycholožka + asistentka pedagoga (Ša)

 

Vychovatelky ŠD: (7)

 

Helena Vedralová K 0,931 + 0,069

Renáta Šaldová K 0,534 + 0,069

Jaroslava Bednářová K 0,5

Helena Pokorná K

Jiřina Jeníková K 0,69

Mgr. Lenka Janíčková K 0,518 + 0,103,

Mgr. Jitka Výborná K 0,69

Kamila Strnadová K 0,414

Šaldová Bára N

Další vychovatelé : (vedoucí kroužků , externí zaměstnanci) -5

Dominika Svobodová

Kateřina Špičková

Jana Hlaváčková

 

Na mateřské dovolené :

Helena Výborná K - vychovatelka

 

Provozní zaměstnanci školy ( stálí )

 

Ema Vyhnalová – ekonomka školy (vedoucí úseku provozních zaměstnanců)

Hana Valentová – mzdová účetní, sekretářka

Josef Šalda – školník, údržbář, topič

Jiřina Marková – uklízečka

Libuše Protivová – uklízečka

Miroslava Rezková – uklízečka

Olga Semerádová – uklízečka

 

Jana Lambertová – vedoucí školní jídelny

Romana Opršalová – administrativní pracovnice ŠJ

 

Personál školní kuchyně :

Miroslava Bergerová – hlavní kuchařka

Zdeňka Sklenářová - kuchařka

Hana Pražáková - kuchařka

Marta Salavcová – pomocná síla

Jana Váňová – pomocná síla

Dana Průšová – pomocná síla

Romana Budská – pomocná síla

Lenka Plisková – pomocná síla

Eva Svobodová – pomocná síla

 

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.