Upozornění pro placení sporožirem

(týká se pouze strávníků jejichž platby probíhají pomocí sporožira!!!)

Česká spořitelna ruší sběrné účty (inkasní platby sporožirem) a převádí je na běžné účty. Z důvodu šetření finančních prostředků zřizovatele bude sběrný účet školní jídelny zrušen. Z tohoto důvodu je třeba zřídit od srpna 2018 trvalý příkaz na platby stravného. U každé platby je nutno zadat VS strávníka (naleznete na strava.cz nebo informace v kanceláři ŠJ).

Záloha na stravné činí:

7-10 let       550,-

11-14 let     600,-

15 a více     600,-

Vratky stravného

Nově budou veškeré zůstatky na stravném vráceny všem strávníkům. Přeplatky zašleme během července na bankovní účty. Zálohy na stravné zasílejte během srpna , nejpozději do 25. v měsíci.

(např. stravné na září do 25.8.2018)

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting