Sportovní kurz 8. ročníků

2. května odjely všechny osmé třídy do Kácova. Cesta nám rychle utekla, ubytovali jsme se, naobědvali a těšili jsme se na program. Rozdělili jsme se do 5 skupin. Večer si každá skupina vymyslela název a pokřik. Napadly nás různé názvy – např. Tvoje máma, Gargamel squad, nebo Mrkvová agentura. Každý den jsme dodržovali denní režim. Nejméně se nám líbila ranní rozcvička a běh okolo areálu. Naopak nejvíce nás bavily sportovní aktivity. Absolvovali jsme také celodenní výlet do Zruče nad
Sázavou, kde nás čekala prohlídka zámku a vodáckého muzea. Někteří po cestě vystoupali i na rozhlednu. Zbytek týdne vyplnily sportovní hry. Zaujala nás lezecká stěna, lanové centrum, koloběžky, určování azimutu a discgolf. I když jsme byli po celém dni unaveni, zbyly nám síly na večerní program. Každý tým připravil zábavu – program, kterým pobavil ostatní. Podařilo se nám vymyslet básničky a scénky pro ostatní. Učili jsme se tance, zkrátka jsme se dobře bavili.
Najednou jsme zjistili, že je pátek. Zbývalo zabalit a přiblížil se odjezd. Domů jsme se sice těšili, ale zároveň se nám nechtělo. Lépe jsme se mezi sebou poznali, skamarádili jsme se a pobavili. Rádi bychom si to zopakovali.
Třída 8. B

fotky

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.