Zástrupci naší školy (ředitelka Mgr. Drahomíra Čutková a Mgr. Kateřina Součková) se zúčastnili projektu s názvem:

Ekologické školství v Norsku a v České republice INSPIRACE A VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ, který byl podpořen v rámci Blokového grantu FM EHP/Norska. Garantem a nositelem projektu je Město Český Brod.

Zpráva o projektu je zde.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting