Vážení a milí,
i v tomto roce se na naší škole chceme připojit k Tříkrálové sbírce.
"K začátku roku neodmyslitelně patří milá a užitečná tradice – tři králové, kteří obcházejí domy, přinášejí s sebou známé požehnání K + M + B a přání radosti v novém roce i prosbu o pomoc potřebným. Celorepubliková sbírka se každoročně koná pod hlavičkou Charity ČR. Jejím cílem je popřát lidem šťastný nový rok a formou příspěvků do zapečetěných kasiček získat finance na dobročinné projekty v ČR i zahraničí. V naší farnosti - Českém Brodě a okolí se i díky Vám v roce 2019 vybralo krásných 147 356 Kč.

Přispějte i tento rok. Převážná část výtěžku podpoří činnost Domácího hospice Nablízku.

Hospicová péče je aktivní péče o nemocného, který trpí nevyléčitelnou chorobou a dostává se do posledního stadia svého života, je zaměřená hlavně na kvalitu jeho života. Cílem hospicové péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, aby nemocný netrpěl nesnesitelnou bolestí, v posledních chvílích nezůstal osamocen a aby za každých okolností zůstala zachována jeho lidská důstojnost.

Role koledníků se ujmou žáci 4. A a 5.B Za každý příspěvek pro charitu mnohokrát děkujeme.

Na hlavní budovu přijdou Tři králové s koledou v pondělí 13. ledna začátkem velké přestávky k ředitelně. Přijďte nás podpořit.

Třídy na budově chanos koledníci obejdou.

Děkujeme"

info

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting