Vánoční jarmark 2017

V letošním roce jsme uspořádali tradiční vánoční jarmark, ale trochu jsme změnili celou koncepci. Jarmark byl vždy spojen se dnem otevřených dveří a zahájením na hlavní budově. Tentokrát jsme otevřeli všechny budovy současně a nikdo se nemusel mačkat na schodech hlavní budovy. Třídy měly připravené výrobky a každý si mohl zakoupit, co se mu líbilo a podpořit tak naši školu. Ale nemusíte se bát. Den otevřených dveří se uskuteční. V sobotu 7.4. 2018 na nové budově školy od 9:00 do 11:00 hodin. Vystoupí naši žáci, mažoretky a rodiče budoucích prvňáčků si budou moci prohlédnout prostory školy.

Chtěl bych poděkovat všem učitelům, zaměstnancům a žákům školy, kteří se na přípravě jarmarku podíleli. 

Přeji krásné prožití adventních svátků.

Mgr. Jiří Slavík - ředitel školy

fotky z jarmarku

jarmark

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting