ÚVODNÍ STRÁNKA » AKTUALITY » Archív » Vize školy

Konec školního roku – změny ve škole

Naše škola prochází procesem změn, které si vyžaduje dění ve společnosti a moderní doba. Po roce působení nového ředitele, dojde od září ke změnám, které by měly vést ke zlepšení a směřování školy novým směrem. Tento školní rok byl ve znaku mapování současného stavu a hledání věcí, které je třeba změnit. Na základě výsledků byl vytvořen strategický plán rozvoje školy. Tento dokument byl konzultován se všemi zaměstnanci a má finální podobu. Bude zveřejněn na webových stránkách školy a každý rok bude vyhodnocováno jeho plnění. Hlavní vizí je vybudování komunitní a učící se školy. Prvním a odrazovým můstkem byl dvoudenní teambuilding učitelského sboru, který byl zaměřen na týmovou spolupráci, komunikaci a naplňování strategického plánu rozvoje školy. Prakticky všichni učitelé strávili 2 dny v Hotelu u Milína, kde se pod vedením lektorů komunikovalo, diskutovalo a tvořilo. Výsledkem je určitě kolektiv, kterému není lhostejný vývoj a směřování naší školy. Změny, které budou znát již od začátku nového školního roku: 

  • Vytvoření školního poradenského pracoviště (školní psycholog, speciální pedagog, vedoucí primární prevence, výchovný poradce) 
  • Nová koncepce školní družiny
  • Školní klub

Přeji všem žákům a zaměstnancům školy krásné prázdniny, načerpejte spoustu energie a v září nashledanou.

Mgr. Jiří Slavík – ředitel ZŠ Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín

AKTUALITY

Losování o přijetí - přestup do 6. ročníku

27. 5. 2022

přestup

20. 5. 2022

Sportovní kurz 8. ročníků - Kácov

17. 5. 2022

Exkurze třídy 8.C do Národního technického muzea

5. 5. 2022

Výsledky losování volných míst pro prvňáčky 29. 4. 2022

29. 4. 2022

Přijímání nových žáků

24. 3. 2022

Inzerát - administrativa

18. 3. 2022

Zápis do prvních ročníků 2022

1. 3. 2022

Ošetřovné - OČR

20. 1. 2022

Lyžařský kurz 2022

17. 1. 2022

archív

Školní rok 2020/2021

IMG_20210518_111058.jpg