Konec školního roku – změny ve škole

Naše škola prochází procesem změn, které si vyžaduje dění ve společnosti a moderní doba. Po roce působení nového ředitele, dojde od září ke změnám, které by měly vést ke zlepšení a směřování školy novým směrem. Tento školní rok byl ve znaku mapování současného stavu a hledání věcí, které je třeba změnit. Na základě výsledků byl vytvořen strategický plán rozvoje školy. Tento dokument byl konzultován se všemi zaměstnanci a má finální podobu. Bude zveřejněn na webových stránkách školy a každý rok bude vyhodnocováno jeho plnění. Hlavní vizí je vybudování komunitní a učící se školy. Prvním a odrazovým můstkem byl dvoudenní teambuilding učitelského sboru, který byl zaměřen na týmovou spolupráci, komunikaci a naplňování strategického plánu rozvoje školy. Prakticky všichni učitelé strávili 2 dny v Hotelu u Milína, kde se pod vedením lektorů komunikovalo, diskutovalo a tvořilo. Výsledkem je určitě kolektiv, kterému není lhostejný vývoj a směřování naší školy. Změny, které budou znát již od začátku nového školního roku: 

  • Vytvoření školního poradenského pracoviště (školní psycholog, speciální pedagog, vedoucí primární prevence, výchovný poradce) 
  • Nová koncepce školní družiny
  • Školní klub

Přeji všem žákům a zaměstnancům školy krásné prázdniny, načerpejte spoustu energie a v září nashledanou.

Mgr. Jiří Slavík – ředitel ZŠ Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.