ÚVODNÍ STRÁNKA » AKTUALITY » Archív » Volné dny ředitele školy

Oznámení o vyhlášení volného dne

Škola: Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín

Oznamuji, že dne 30.4. 2018 a 7.5. 2018 jsem vyhlásil volný den dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Důvod vyhlášení: vzdělávání učitelského sboru

Vyhlášení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na stránkách: www.zszitomirska.info a na vývěsce školy.

Zákonní zástupci žáků budou informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.


Datum: 19.4.2018 

AKTUALITY

Losování o přijetí - přestup do 6. ročníku

27. 5. 2022

přestup

20. 5. 2022

Sportovní kurz 8. ročníků - Kácov

17. 5. 2022

Exkurze třídy 8.C do Národního technického muzea

5. 5. 2022

Výsledky losování volných míst pro prvňáčky 29. 4. 2022

29. 4. 2022

Přijímání nových žáků

24. 3. 2022

Inzerát - administrativa

18. 3. 2022

Zápis do prvních ročníků 2022

1. 3. 2022

Ošetřovné - OČR

20. 1. 2022

Lyžařský kurz 2022

17. 1. 2022

archív

Školní rok 2020/2021

IMG_20210228_182034.jpg