Oznámení o vyhlášení volného dne

Škola: Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín

Oznamuji, že dne 30.4. 2018 a 7.5. 2018 jsem vyhlásil volný den dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Důvod vyhlášení: vzdělávání učitelského sboru

Vyhlášení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na stránkách: www.zszitomirska.info a na vývěsce školy.

Zákonní zástupci žáků budou informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.


Datum: 19.4.2018 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.