Oznámení o vyhlášení volného dneŠkola: Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín

Oznamuji, že dne 1. 9. 2022 a 2. 9. 2022 jsem vyhlásil volný den dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Důvod vyhlášení: vzdělávání učitelského sboru

Vyhlášení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na stránkách: www.zszitomirska.infohttps://zszitomirska.bakalari.cz/ a na vývěsce školy.

Zákonní zástupci žáků budou informováni také písemným sdělením v  elektronických žákovských knížkách.

Mgr. Jiří Slavík

ředitel školy

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.