Vážení rodiče a zákonní zástupci,

zde jsou výsledky zápisu do 1. ročníku na naši školu. Zájem o zápis byl opět vyšší než v předešlých letech. K zápisu došlo celkem 144 žádostí. Podařilo se nám navýšit celkovou kapacitu školy na 690 žáků a můžeme otevřít 4 třídy 1. ročníku pro školní rok 2021/2022. 20 dětí má odklad školní docházky, 8 dětí nebylo přijato z důvodu místa trvalého bydliště mimo spádovou oblast, protože v místě trvalého bydliště je jiná základní škola. 17 dětí nebylo přijato z důvodu přijetí na jinou základní školu. 1 dítě nebylo přijato z důvodu předčasného zápisu a naplnění kapacity školy. Přijato bylo celkem 98 budoucích prvňáčků. Kapacita školy je od 1. 9. 2021 zcela naplněna. 

Pokud si nepamatujete přidělené číslo vašeho spisu, můžete nás kontaktovat na emailu: zapis@zszitomirska.info (do zprávy uveďte jméno prvňáčka). Během zítřejšího dne budete o přijetí nebo nepřijetí informováni emailem nebo datovou schránkou.

Mgr. Jiří Slavík

ředitel školy

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.