Zahájení školního roku 2016/2017 na ZŠ Žitomířská 885

Školní rok na naší škole začínal o něco později než na ostatních školách v Českém Brodě. Důvodem bylo dvoudenní školení celého pedagogického sboru 1. a 2. září. Věřím, že dětem tento posun ve vyučování nevadil.

V pondělí 5.9. se sešli všichni žáci před svými učebnami a nedočkavě čekali na zahájení. Pro nové prvňáčky bylo připraveno slavnostní zahájení ve sportovní hale TJ Slavoj Český Brod. K dětem promluvil starosta města, pan Jakub Nekolný a všichni žáci dostali pamětní list a barevnou čepici podle třídy, do které patří. K zahájení se dostavilo 79 nových žáků naší školy. Po skončení si svou barevnou třídu odvedly třídní učitelky s dopomocí asistentek a vychovatelek do nově vyzdobených tříd v budově pod penzionem Anna. V těchto třídách stráví naši prvňáčci jen jeden rok, od příštího září by měli všichni nastoupit do nově zrekonstruovaného pavilonu v areálu nemocnice. Pokud se rekonstrukce povede podle plánů, bude to krásná a moderní škola.

Během prázdnin jsme se snažili vylepšit podmínky na všech našich budovách. Třídy a chodby jsou vymalované, proběhla rekonstrukce sociálního zřízení ve školní jídelně a na hlavní budově jsou ve druhém patře nové šatní skříňky pro 90 žáků. Učitelé a vychovatelé absolvovali během prázdnin různá školení, aby se dobře připravili na změny, které nám přichystalo naše ministerstvo. V letošním školním roce se chceme přihlásit do několika projektů, které podporuje EU. Všechny projekty budou směřovat k naplňování strategického plánu školy.

Milí žáci, vážené kolegyně a kolegové, milí rodiče. Přeji Vám hodně štěstí a vykročte do nového školního roku tou správnou nohou. Rodičům přeji pevné nervy. Všem kolegům bych chtěl popřát pohodovou práci.

S přátelským pozdravem Mgr. Jiří Slavík - ředitel školy

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.