ÚVODNÍ STRÁNKA » AKTUALITY » Archív » Zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2016/2017 na ZŠ Žitomířská 885

Školní rok na naší škole začínal o něco později než na ostatních školách v Českém Brodě. Důvodem bylo dvoudenní školení celého pedagogického sboru 1. a 2. září. Věřím, že dětem tento posun ve vyučování nevadil.

V pondělí 5.9. se sešli všichni žáci před svými učebnami a nedočkavě čekali na zahájení. Pro nové prvňáčky bylo připraveno slavnostní zahájení ve sportovní hale TJ Slavoj Český Brod. K dětem promluvil starosta města, pan Jakub Nekolný a všichni žáci dostali pamětní list a barevnou čepici podle třídy, do které patří. K zahájení se dostavilo 79 nových žáků naší školy. Po skončení si svou barevnou třídu odvedly třídní učitelky s dopomocí asistentek a vychovatelek do nově vyzdobených tříd v budově pod penzionem Anna. V těchto třídách stráví naši prvňáčci jen jeden rok, od příštího září by měli všichni nastoupit do nově zrekonstruovaného pavilonu v areálu nemocnice. Pokud se rekonstrukce povede podle plánů, bude to krásná a moderní škola.

Během prázdnin jsme se snažili vylepšit podmínky na všech našich budovách. Třídy a chodby jsou vymalované, proběhla rekonstrukce sociálního zřízení ve školní jídelně a na hlavní budově jsou ve druhém patře nové šatní skříňky pro 90 žáků. Učitelé a vychovatelé absolvovali během prázdnin různá školení, aby se dobře připravili na změny, které nám přichystalo naše ministerstvo. V letošním školním roce se chceme přihlásit do několika projektů, které podporuje EU. Všechny projekty budou směřovat k naplňování strategického plánu školy.

Milí žáci, vážené kolegyně a kolegové, milí rodiče. Přeji Vám hodně štěstí a vykročte do nového školního roku tou správnou nohou. Rodičům přeji pevné nervy. Všem kolegům bych chtěl popřát pohodovou práci.

S přátelským pozdravem Mgr. Jiří Slavík - ředitel školy

AKTUALITY

Losování o přijetí - přestup do 6. ročníku

27. 5. 2022

přestup

20. 5. 2022

Sportovní kurz 8. ročníků - Kácov

17. 5. 2022

Exkurze třídy 8.C do Národního technického muzea

5. 5. 2022

Výsledky losování volných míst pro prvňáčky 29. 4. 2022

29. 4. 2022

Přijímání nových žáků

24. 3. 2022

Inzerát - administrativa

18. 3. 2022

Zápis do prvních ročníků 2022

1. 3. 2022

Ošetřovné - OČR

20. 1. 2022

Lyžařský kurz 2022

17. 1. 2022

archív

Školní rok 2020/2021

IMG_20210507_134808.jpg